Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

dorothi

najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

Reposted byNotimportanatKawaiiNamida

August 16 2018

dorothi
Play fullscreen
In my mind__
dorothi
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viaAnneBonny AnneBonny
dorothi
5946 23b8 390
Nasza wygrana z PCOS  :-)
Reposted byAnneBonny AnneBonny

August 02 2018

dorothi
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatrue-love true-love
dorothi
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viatrue-love true-love
dorothi
dorothi
7055 1518 390
"Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie.."
A mówili - nie cofaj się nigdy wstecz, krocz tylko ku przodowi..
dorothi

May 24 2017

dorothi
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
dorothi
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

March 17 2017

dorothi

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)

March 09 2017

dorothi
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatysiace-mysli tysiace-mysli
dorothi
dorothi
1012 c883 390
with u, my love.
Reposted fromglupiages glupiages viatysiace-mysli tysiace-mysli
dorothi
Zmieniałam się dla Ciebie. (...) Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Żulczyk
Reposted fromunr-eal unr-eal viatysiace-mysli tysiace-mysli
dorothi
8137 d0a8 390
Reposted fromIriss Iriss viamywonderland mywonderland
dorothi
“Trzeba było z Ciebie zrezygnować już wtedy kiedy pojawiła się na moim sercu pierwsza rysa”
— o tak
Reposted fromSalute Salute viamywonderland mywonderland

March 05 2017

dorothi
2746 a38f 390
A miałam ochotę na kino w kobiecym towarzystwie w Dzień Kobiet..
Reposted byLuukkafrytkatosiagrarzynka

July 07 2015

dorothi
1112 8291 390
Nasz Dzień coraz bliżej.. :*A
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl